Hummernytt i Hunnebostrand

Hummernytt i Hunnebostrand

Handlingar från årsmötet

AdministrationPosted by Hans Trulsson Mon, May 20, 2019 12:06:28
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsrapport
Protokoll
Justerat protokoll - namnunderskrifterÅrsmöte

AdministrationPosted by Hans Trulsson Mon, April 08, 2019 20:27:15

K A L L E L S E T I L L Å R S M Ö T E

Svenska Hummerakademiens medlemmar kallas till årsmöte.

Årsmötet genomförs Annandag Påsk 2019-04-22, kl. 12:00 – 14:00.

Vi genomför årsmötet i Hummerakademiens lokaler på Södra Strandgatan 4 i Hunnebostrand.

Dagordning, revisionsberättelse, förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för 2018, och styrelsens förslag till nya stadgar kommer att finnas tillgängliga i samband med årsmötet.

Välkomna till årsmötet hälsar,

Styrelsen för Svenska Hummerakademien.Allmänt om Årsmöte

AdministrationPosted by Hans Trulsson Tue, January 29, 2019 12:31:56
Enligt Svenska Hummerakademiens administrativa planering kommer närmaste årsmöte att genomföras under april 2019.

Exakt datum meddelas på denna plats och enligt stadgarna:

"Tid och plats för årsmötet ska tillkännages genom anslag på tre väl synliga platser i Hunnebostrand senast 14 dagar före mötet. Mötet ska om möjligt även tillkännages på Akademiens hemsida och via e-brev till medlemmarna".

För deltagande i årsmötet krävs medlemskap i Svenska Hummerakademien. Alla intresserade är välkomna att bli medlemmar i Akademien.

Följande gäller för medlemskapet enligt stadgarna:

"Enskild person är välkommen att ansöka om medlemskap i Svenska Hummerakademien. Det är enligt akademiens uppfattning angeläget att medlemskapet är så spritt som möjligt.

Svenska Hummerakademien
Södra Strandgatan 4, 456 61 HUNNEBOSTRAND
hans @ hummerakademien.se

MEDLEMSAVGIFT 100 KR / år
Swish: 1236718225 Bankgiro: SEB 5167-0479
OBS: Ange tydligt namn och mobilnummer/e-postadress"

Välkomna som medlemmar i Svenska Hummerakademien - glöm inte att ange Din mailadress - för vi behöver kommunicera aktualiteter och allmän information med alla våra medlemmar.